ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα www.kdpapadopoulos.gr δεσμεύεστε από την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά το κείμενο αυτό κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα και να βεβαιώνεστε ότι το αποδέχεστε. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους μπορείτε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.

Στην «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ασφαλή παροχή των υπηρεσιών μας και σεβόμαστε το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας. Για το λόγο αυτό, επενδύσαμε χρόνο και πόρους για να συμμορφωθούμε απολύτως με το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο και ιδίως με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή το Μάιο του 2018.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με το χειρισμό των προσωπικών σας στοιχείων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kdpapadopoulos.gr.

1.Εισαγωγή.

1.1. Προστασία της ιδιωτικής ζωής. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί πώς και γιατί η «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» συλλέγει, επεξεργάζεται, αποκαλύπτει και προστατεύει τις πληροφορίες που αποκτά όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

1.2. Εφαρμογή της Πολιτικής Απορρήτου. Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλα τα φυσικά πρόσωπα από τα οποία ή προς όφελος των οποίων λαμβάνουμε πληροφορίες.

1.3. Ιστοσελίδα που δεν απευθύνεται σε ανηλίκους. Ο δικτυακός μας τόπος δεν απευθύνεται σε παιδιά ή ανηλίκους. Εάν τυχόν λάβουμε γνώση και επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα ατόμων ηλικίας κάτω των 16 ετών, χωρίς έγκυρη συγκατάθεση των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα τους, διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε μονομερώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων που αποκτήθηκαν.

2.Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO).

Υπεύθυνη προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η Σοφία Παπαδοπούλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος  Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αναπαύσεως αριθμ. 1., Τ.Κ. 55134, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310.384051, email: gdpr@kdpapadopoulos.gr.

3.Προσωπικά Δεδομένα.

3.1. Έννοια.

3.1.1. Ως προσωπικό δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, διεύθυνση, σε αριθμό ταυτότητας, αριθμό πιστωτικής κάρτας, πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού, αριθμό άδειας οδήγησης, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας όπως διεύθυνση IP (Internet Protocol), ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

3.1.2. Συγκεκριμένα, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email, τηλέφωνο), δεδομένα χρήσης οχήματος (διανυθέντα χιλιόμετρα, έτος κατασκευής), ιστορικό πελάτη, προσωπικές πληροφορίες-προτιμήσεις (επιθυμητός τρόπος επικοινωνίας, άδεια οδήγησης, επάγγελμα), δεδομένα μέσων κοινωνικής δικτύωσης (στην περίπτωση που έχετε συνδεθεί μέσω μέσου κοινωνικής δικτύωσης) όπως πληροφορίες τοποθεσίας, επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, χρήση διαδικτυακής ψυχαγωγίας.

3.1.3. Στα προσωπικά δεδομένα δεν περιλαμβάνεται καμία πληροφορία που, από μόνη της, δεν μπορεί να σας αναγνωρίσει ως ένα συγκεκριμένο άτομο ή οντότητα (λ.χ. ανωνυμοποιημένες πληροφορίες), καθώς και τα δεδομένα που συγκεντρώνονται για στατιστικούς σκοπούς.

3.2. Επεξεργασία.

3.2.1. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τυχόν δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και φυλάσσονται σε αρχείο υπ’ ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας, αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν την: α) ανάπτυξη, εκτέλεση και εφαρμογή της ιστοσελίδας «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και των υπηρεσιών της, ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από τυχόν συμφωνίες που έχουν συναφθεί ανάμεσα σε εσάς και εμάς, β) τη διαχείριση της κράτησής σας και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας, γ) την παροχή, με τη συναίνεσή σας, πληροφοριών σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», στην οποία παροχή πληροφοριών περιλαμβάνεται η αποστολή εμπορικής αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλου ισοδύναμου ηλεκτρονικού μέσου (όπως για παράδειγμα SMS), και δ) εν γένει τη βελτίωση των παρεχομένων από εμάς υπηρεσιών. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και την παρούσα.

3.2.2. Η «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες που θεωρούνται προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες που δεν θεωρούνται. Πληροφορίες που δεν μπορούν να σας ταυτοποιήσουν ως συγκεκριμένο πρόσωπο χρησιμοποιούνται χωρίς περιορισμούς και μπορούν να παρασχεθούν σε τρίτους κατά την κρίση της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.».

3.2.3. Η «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα λ.χ. δεδομένα υγείας, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αποκαλύπτουν τη σεξουαλική ζωή, το γενετήσιο προσανατολισμό, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές απόψεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση.

3.2.4. Όταν κάνετε κράτηση στην ιστοσελίδα της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», συλλέγουμε τις πληροφορίες που μας υποβάλετε, μεταξύ των οποίων το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3.2.5. Δεν συλλέγουμε τη διεύθυνση IP (Internet Protocol). Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που δίνεται στον υπολογιστή σας όταν χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο. Δεν συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την πραγματική σας τοποθεσία.

3.2.6. Εάν δεν απαιτείται από το νόμο, δεν θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας πριν συλλέξουμε από τρίτους προσωπικά σας δεδομένα. Αντίθετα, θα υποθέσουμε ότι έχετε παράσχει προηγουμένως τέτοια συγκατάθεση σε οποιονδήποτε τρίτο από τον οποίο η «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» αποκτά τέτοιες πληροφορίες.

3.2.7. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε κατά την κράτησή σας και χρησιμοποιώντας την «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» για να σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κειμένου ή άλλης μεθόδου επικοινωνίας για πρόσθετα προϊόντα και υπηρεσίες που ίσως σας ενδιαφέρουν, -newsletters και άλλες διαφημιστικές ανακοινώσεις από την «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.».

3.2.8. Εάν επιθυμείτε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας για να σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για υπηρεσίες που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν, προσφορές – εκπτώσεις και άλλες ανακοινώσεις.

3.2.9. Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν έχουμε νόμιμη βάση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας και τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

3.3. Διαμοιρασμός.

3.3.1. Δεν μοιραζόμαστε, αποκαλύπτουμε ή πωλούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης.

3.3.2. Η «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» μπορεί να παρέχει προσωπικά δεδομένα σε άλλα πρόσωπα στις περιπτώσεις που: α) έχετε παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή σας, β) η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση μιας ζητηθείσας συναλλαγής, γ) έχουμε λάβει πληροφορίες από τρίτους (με την προϋπόθεση ότι παρείχατε προηγουμένως τέτοια συγκατάθεση σε οποιονδήποτε τρίτο από τον οποίο η «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» αποκτά τέτοιες πληροφορίες), δ) απαιτείται από το νόμο, με δικαστική απόφαση ή κατόπιν αιτήματος οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας κυβερνητικής, δικαστικής, αστυνομικής, διοικητικής ή ρυθμιστικής αρχής, κατόπιν νόμιμου αιτήματος και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, ε) είναι απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων μας, στ) οι υπηρεσίες της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» χρησιμοποιούνται με τρόπο που παραβιάζει τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζονταν ειδικά ή ζ) οι όροι αυτής της Πολιτικής Απορρήτου ή / και των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης επιτρέπουν ή / και προβλέπουν τέτοια αποκάλυψη.

3.3.3. Η «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» παρέχει τα προσωπικά δεδομένα, που οι ίδιοι καταχωρίζετε στην ιστοσελίδα, με σκοπό: α) να σας παρασχεθούν οι ζητούμενες από εσάς υπηρεσίες και πληροφορίες και β) να εκπληρώσουν οι Επαγγελματίες τις νόμιμες υποχρεώσεις τους (ασφαλιστικές, φορολογικές κλπ).

3.3.4. Υπηρεσίες τρίτων (Third party services). Προκειμένου να προσφέρουμε, βελτιώσουμε, προωθήσουμε και προστατέψουμε τις υπηρεσίες μας, ενδεχομένως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες τρίτων (third party services). Αυτοί οι τρίτοι μπορεί να έχουν πρόσβαση, να επεξεργάζονται ή να αποθηκεύουν πληροφορίες για να εκτελούν εργασίες αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό που τους έχουμε εξουσιοδοτήσει, και απαιτούμε από αυτούς να παρέχουν τουλάχιστον το ίδιο με εμάς επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων σας, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου. Προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιούνται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι βοηθούν στις επιχειρηματικές μας λειτουργίες, πάντοτε, ωστόσο, υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Ενδεικτικά, διαμοιραζόμαστε δεδομένα με:

– Mailchimp: Για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων τεχνικής φύσης ή newsletter χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες ταχυδρομείου που παρέχονται από την εταιρεία Mailchimp. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας απεγγραφή από το newsletter. Ένας σύνδεσμος απεγγραφής βρίσκεται σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα – newsletter. Για την Πολιτική Απορρήτου της Mailchimp’s δείτε: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

3.3.5. Η «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» μπορεί να παρέχει τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρίες των ομίλων μας.

3.3.6. Η «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» δύναται να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε κυβερνητικές αρχές, ρυθμιστικές και τελωνειακές αρχές, υπηρεσίες πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, δικηγόρους για την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας.

3.4. Σκοποί.

 Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους καθορισμένους, ρητούς, ειδικούς και νόμιμους σκοπούς που σας εξηγήθηκαν ανωτέρω και όχι κατά τρόπο ασύμβατο προς αυτούς, όπως παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, επικοινωνία μαζί σας, marketing, στατιστική ανάλυση, ασφάλεια (υγεία, πρόληψη εγκλήματος, αστυνομικές και τελωνειακές αρχές). Επιπλέον, περιορίζουμε τη συλλογή των δεδομένων μόνο σε αυτά τα οποία είναι κατάλληλα, σχετικά και απαραίτητα για τους σκοπούς αυτούς. 

3.5. Περίοδος διατήρησης.

3.5.1. Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και άλλες πληροφορίες για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την πραγματοποίηση κάθε συναλλαγής μέσω της ιστοσελίδας μας. Κατ’ εξαίρεση, προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας τηρούνται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών λόγω της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.

3.5.2. Όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας στοιχεία θα καταστρέψουμε, διαγράψουμε ή ανωνυμοποιήσουμε τις πληροφορίες ή ελαχιστοποιήσουμε με την πάροδο του χρόνου, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς.

3.5.3. Για να καθορίσουμε τον απαιτούμενο χρόνο εκπλήρωσης του σκοπού για τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε υπ’ όψιν την ποσότητα, τη φύση και το είδος των προσωπικών σας δεδομένων.

4.Ασφάλεια.

4.1. Η «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά το ζήτημα της προστασίας της ανωνυμίας και των προσωπικών σας πληροφοριών. Προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και εν γένει τις πληροφορίες που λαμβάνουμε σχετικά με εσάς με κατάλληλες, εμπορικά εύλογες διασφαλίσεις και μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες και προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν εμπορικά εύλογα τεχνικά και διαδικαστικά βήματα για την προστασία των δεδομένων σας από κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή.

4.2. Για να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, για να προωθήσουμε την ασφάλεια των δεδομένων και να ενθαρρύνουμε την κατάλληλη χρήση των πληροφοριών, εμείς και οι πάροχοί μας χρησιμοποιούμε διάφορα εργαλεία (π.χ. τεχνολογίες κρυπτογράφησης, κωδικούς πρόσβασης, φυσική και ηλεκτρονική ασφάλεια). Ωστόσο, η «απόλυτη ασφάλεια» δεν υπάρχει στο διαδίκτυο ή στις μεταδόσεις δεδομένων, συνεπώς, δεν παρέχουμε εγγυήσεις. Τα τρίτα μέρη ενδέχεται να παρακολουθούν παράνομα ή να έχουν πρόσβαση σε μεταδόσεις ή ιδιωτικές επικοινωνίες και δεν πρέπει να αναμένετε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία θα παραμείνουν ιδιωτικά.

4.3. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί πρωτόκολλο HTTPS (TLS).

4.4. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένο και με πρωτόκολλα ασφάλειας (SSLs) διακομιστή (server) και είναι προσβάσιμα μόνο από υπαλλήλους εξουσιοδοτημένους από την «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», και μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο, π.χ. για τη διαχείριση αιτημάτων σας.

4.5. Για λόγους ασφαλείας, η «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» δεν αποκαλύπτει όλα τα μέτρα ασφαλείας της. Να είστε βέβαιοι ότι η «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» χρησιμοποιεί εμπορικά εύλογα βιομηχανικά πρότυπα για την προστασία των πληροφοριών σας.

4.6. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει κι εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχετε στην «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ως εμπιστευτικές και προσωπικές και να μην τις αποκαλύπτετε σε τρίτους. Επιπροσθέτως, είναι δική σας αποκλειστική ευθύνη να περιορίζετε ή αποκλείετε πρόσβαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και στον browser σας.

  1. Συγκατάθεση.

5.1. Η «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» μπορεί να αποκτήσει προσωπικές πληροφορίες για εσάς από διάφορες πηγές ή με διαφορετικές μεθόδους. Για κάθε πηγή ή μέθοδο, ο τρόπος συγκατάθεσης μπορεί να διαφέρει.

5.2. Η «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» υποθέτει ότι με τη χρήση των υπηρεσιών της ή / και την πρόσβαση στον ιστότοπό της έχετε διαβάσει τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης καθώς και την Πολιτική Απορρήτου. Επιπλέον, παρέχοντας τις πληροφορίες, είτε αυτές συνιστούν προσωπικά δεδομένα είτε όχι, δηλώνετε ότι είναι αληθείς και ακριβείς.

5.3. Στην περίπτωση που μας μεταβιβάζετε προσωπικά στοιχεία τρίτου προσώπου, φέρετε την ευθύνη να έχετε ενημερώσει το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με τη χρήση των στοιχείων του και να έχετε εξασφαλίσει τη ρητή συγκατάθεσή του ότι οι πληροφορίες αυτές δίδονται για τους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω. Εν πάση περιπτώσει, η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για κάθε πληροφορία που αποκτάται από τρίτο.

5.4. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας email στο gdpr@kdpapadopoulos.gr, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

6.Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα.

6.1. Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και α) στους σκοπούς της επεξεργασίας, β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες ή τυχόν κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα προσωπικά δεδομένα, γ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα ή, όταν είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, δ) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία, στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, ζ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από εσάς, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, η) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για εσάς.

6.2. Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να σας παράσχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για επιπλέον αντίγραφα που ενδέχεται να ζητηθούν ή αν το αίτημά σας είναι προφανώς αβάσιμο ή υπερβολικό προβλέπεται η καταβολή εύλογου τέλους ή και η άρνησή μας να σας ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

6.3. Κάθε αίτηση πρόσβασης σε πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνεται στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@kdpapadopoulos.gr

6.4. Θα ανταποκριθούμε στο αίτημά σας μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα.

7.Δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης και καταγγελίας.

7.1. Έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να διασφαλίζουμε την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών σας δεδομένων και να εξασφαλίζουμε την εκ μέρους σας άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας και εναντίωσης, μέσω αποστολής ενός email στη διεύθυνση gdpr@kdpapadopoulos.gr. Εάν κρίνεται απαραίτητο θα σας ζητήσουμε να μας παράσχετε φωτοτυπία της ταυτότητάς σας, του διαβατηρίου ή άλλου ισχύοντος αποδεικτικού εγγράφου για την ταυτοποίησή σας.

7.2. Δικαίωμα διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

7.3. Δικαίωμα διαγραφής. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν: α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, β) ανακαλείτε τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, γ) αντιτίθεστε στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών. Αιτήματα διαγραφής προσωπικών δεδομένων τυγχάνουν επεξεργασίας μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα. Σε περίπτωση δημοσιοποίησης των προσωπικών δεδομένων, εμείς, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνουμε εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσουμε τους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι το υποκείμενο των δεδομένων ζήτησε τη διαγραφή από αυτούς τους υπευθύνους επεξεργασίας τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Να σημειωθεί ότι, ενδεχομένως υπάρχει μία καθυστέρηση στη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τους servers μας και την εφεδρική αποθήκευση, ενδέχεται δε να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία, να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας ή για την επίλυση διαφορών.

7.4. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά παραβαίνει τον Κανονισμό 679/2016 (GDPR). Στην Ελλάδα, αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. +30 2106475600, φαξ +30 2106475628, email: complaints@dpa.gr).

8.Αποποίηση ευθύνης για ιστότοπους τρίτων.

8.1. Παρόλο που η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) σε ιστότοπους τρίτων, η «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» δεν ευθύνεται για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων και αποποιείται ρητώς οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που ενδεχομένως προκληθεί από τη χρήση των εν λόγω συνδέσμων. Η «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» δεν παρακολουθεί τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων ενός άλλου ιστότοπου, εκτός του ιστότοπου της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του ιστοτόπου.

10.1. Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων. Όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να προωθηθείτε σε ιστοτόπους τρίτους που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Αυτοί οι σύνδεσμοι διευκολύνουν τη χρήση του διαδικτύου. Δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για τις πολιτικές και πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων και ρητώς αποποιούμαστε κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που ενδεχομένως προκύψει από τη χρήση αυτών των συνδέσμων. Σας ενθαρρύνουμε να είστε προσεκτικοί όταν εγκαταλείπετε την ιστοσελίδα μας και να διαβάζετε τις πολιτικές απορρήτου κάθε ιστοτόπου που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα.

8.2. Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και widgets. Διατηρούμε επίσης παρουσία σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως ο Facebook, το Instagram, το Twitter και το Youtube. Οποιεσδήποτε πληροφορίες, επικοινωνίες ή δεδομένα υποβάλετε σε εμάς μέσω μιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης γίνεται με δική σας ευθύνη, χωρίς να εγγυόμαστε την τήρηση της ιδιωτικότητας. Όταν είστε εγγεγγραμμένος με το λογαριασμό σας, λαμβάνπυμε τα προσωπικά σας δεδομένα που ίδιος επιλέγετε να μοιραστείτε σύμφωνα με τις ρυθμίσεις απορρήτου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις ενέργειες άλλων χρηστών αυτών των πλατφορμών ή τις ενέργειες των ίδιων των πλατφορμών. Οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτές τις λειτουργίες και τις πλατφόρμες διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου των εταιρειών που τις παρέχουν.

8.3. Σας εφιστούμε την προσοχή όταν εγκαταλείπετε την «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και επισκέπτεσθε άλλη ιστοσελίδα που επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα. Παρακαλούμε διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου της άλλης ιστοσελίδας.

9.Υποχρεώσεις πελατών.

9.1. Κάνοντας χρήση των υπηρεσιών της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε πληροφορία, ιδίως προσωπικά δεδομένα που λαμβάνετε μέσω των υπηρεσιών μας, κατά τρόπο συμβατό με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου.

9.2. Ο χρήστης της ιστοσελίδας εγγυάται ότι τα παρεχόμενα στοιχεία είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεται να γνωστοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση αυτών. Για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στον ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε τρίτο που είναι υπεύθυνος για τον ιστότοπο εξαιτίας της παροχής λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στα πεδία εγγραφής, την αποκλειστική ευθύνη θα φέρει ο χρήστης.

10.Επικοινωνία. 

10.1. Μπορούμε να σας στέλνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας ενημερώνουμε για τυχόν αλλαγές στις Υπηρεσίες μας, τις προσφορές (εκπτώσεις) μας και τις σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες, όπως ειδοποιήσεις ασφαλείας και απάτης. Θα σας στείλουμε επίσης μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την κράτησή σας και τις ερωτήσεις σας. Αυτές οι επικοινωνίες θεωρούνται μέρος των Υπηρεσιών και δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε.

10.2. Χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να μας βοηθήσουν στη διαχείριση των επικοινωνιών και των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που μας αποστέλλετε μέσω του ιστότοπου της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες αποκαλύπτονται μέσω τέτοιων επικοινωνιών θα διέπονται από την πολιτική απορρήτου των τρίτων παρόχων.

11.Πρόσθετες πληροφορίες.

Όταν δημοσιεύετε περιεχόμενο στην ιστοσελίδα της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει προσωπικά σας δεδομένα. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που: α) δημοσιεύετε στο διαδίκτυο, β) δημοσιεύετε μέσω των υπηρεσιών της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και / ή γ) μοιράζεστε με έναν άλλο ιστότοπο στον οποίο συνδέεστε από τον ιστότοπό μας. Αν δημοσιεύετε προσωπικές πληροφορίες στο διαδίκτυο που είναι προσιτές στο κοινό, ενδέχεται να λάβετε ανεπιθύμητα μηνύματα από άλλα μέρη ή άλλες ανεπιθύμητες και ενδεχομένως επιβλαβείς επαφές. Η «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» σας προειδοποιεί να είστε προσεκτικοί κατά την ανάρτηση πληροφοριών προσβάσιμων στο κοινό.

12.Αναθεώρηση / Τροποποίηση της Πολιτικής Απορρήτου.

12.1. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρήσουμε ή να τροποποιήσουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και άλλες πολιτικές και συμφωνίες στο διαδίκτυο οποιαδήποτε στιγμή και με οποιονδήποτε τρόπο.

12.2. Θα σας ενημερώσουμε για τέτοιες αλλαγές τοποθετώντας τις αναθεωρημένες πολιτικές στον ιστότοπό μας.

12.3. Είναι δική σας ευθύνη να διαβάζετε τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς οι Όροι και η Πολιτική που βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο που κάνετε χρήση της ιστοσελίδας είναι και οι εφαρμοστέοι.

13.Τελικές διατάξεις.

13.1. Εάν υπάρχει ολική ή μερική πώληση, συγχώνευση, απορρόφηση, ενοποίηση, μεταφορά σημαντικών περιουσιακών στοιχείων, αναδιοργάνωση ή εκκαθάριση της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», τότε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, μπορούμε να μεταβιβάσουμε, πωλήσουμε ή παραχωρήσουμε πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου σε ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη.

13.2. Εκτιμούμε τους πελάτες μας και την ιδιωτική τους ζωή. Συνεπώς, θέλουμε να ακούσουμε από εσάς εάν έχετε οποιαδήποτε ζητήματα σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε, διαγράψετε ή διορθώσετε προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@kdpapadopoulos.gr ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Αναπαύσεως αριθμ. 1, Τ.Κ. 55134, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης – Ελλάδα.